TB1bc2KGV.jpg 

這些日子 
因為呆呆想購買一條珍珠鏈子來送人...
..在參觀了數家金飾店子後..
單是一條金鏈子+一顆珍珠..
動輒都要數千元....
...............(o・_・)ノ”(ノ_<。)..............

哎啊...所以呆呆決定在網上商店購買了..
這幾天..呆呆都在網上商店搜尋...
根擬知識 

被騙去種田的呆呆 發表在 痞客邦 留言(2) 人氣()